TIPS ใช้เทคโนโลยีนำธุรกิจ พิชิตเศรษฐกิจโลกซบเซา Source: สุวิมล สิทธิไกรสร TIPS เผยลงทุนซอฟแวร์ SPARCS N4 สำหรับปฎิบัติการตู้สินค้าซึ่งได้รับการยอมรับระดับสากล เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานแบบ Real-Time เป็นท่าแรกของไทย ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจโลกในเวลานี้จะซบเซา แต่ก็ไม่ได้ทำให้ผู้ประกอบการท่าเทียบเรืออย่าง TIPS หยุดการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ เพื่อเพิ่มศักยภาพของการขนส่งสินค้าให้สะดวกและรวดเร็ว ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเมื่อต้นปี 2552 TIPS ได้ลงนามสัญญาจัดซื้อระบบปฏิบัติการ SPARCS N4 รุ่นใหม่ล่าสุด เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลแบบ