“แตกต่าง-ตรงข้าม-ตามติด” เพื่อธุรกิจเป็นต่อ เรื่องของ “ความแตกต่าง” เรื่องของ “ทำสิ่งที่ตรงกันข้าม” เรื่องของ “ตามติดความต้องการของลูกค้า” ที่เรียกรวมกันง่ายๆ ว่า “แตกต่าง-ตรงข้าม-ตามติด” ในวันนี้เป็นได้ทั้ง ยุทธศาสตร์และยุทธวิธีที่จะทำให้ธุรกิจของท่านมีโอกาสเป็นต่อหรือเหนือกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ในเชิงยุทธศาสตร์เราสามารถกำหนดให้สินค้า-บริการของเรา หรือองค์กรของเรา เป็นองค์กรที่ “คิดต่าง ทำตรงข้ามกับคู่แข่ง แต่ตามติดความต้องการของลูกค้า” และกลยุทธ์ทุกอย่างที่จะใช้ สารที่จะสื่อจะต้องสะท้อนภาพนี้ให้ชัดเจน เพื่อยกระดับภาพลักษณ์และสถานะองค์กรให้โดดเด่นกว่าคู่แข่งในธุรกิจเดียวกัน ในเชิงยุทธวิธี ถ้าเราจะเจาะทีละประเด็น ลองเริ่มต้นที่ 1. แตกต่าง ในอดีตความแตกต่างเป็นเรื่องใหม่