ตอบถูกไม่ใช่เป้าหมาย Post Today – บทความนี้เป็นตอนที่สามที่แปลมาจากบางส่วนของหนังสือเรื่อง “Bridging The Gap: Managing the Cross-Cultural Workplace in Thailand” โดยสัปดาห์นี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับระบบการศึกษา ที่สะท้อนให้เห็นว่าทำไมคนไทยไม่กล้าแสดงออกหรือไม่มี Assertiveness เท่าที่ควร … ผมใช้เวลาครึ่งวันในเช้าวันเสาร์วันหนึ่ง ไปสอนหนังสือให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ของมหาวิทยาลัยไทยแห่งหนึ่ง หัวข้อที่ผมสอนคือ การบริการนานาชาติ (International Service) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการบริหารธุรกิจนานาชาติ