ลูกชอบอมและดูดนิ้วมือทำอย่างไรดี ปัญหาที่คุณแม่ลูกอ่อนมักจะถามเสมอเวลาที่ไปพบแพทย์ ก็คือ ลูกชอบอมและดูดนิ้วมือ ทำให้รู้สึกไม่สบายใจว่า จะมีปัญหาต่อเด็กระยะหลังได้เช่น ปัญหาเรื่องฟันที่จะงอกขึ้นมาเสียรูปทรง หรือบางคนเกรงจะติดเป็นนิสัยจนโต เรื่อง ของเด็กดูดนิ้วมือ หรืออมนิ้วมือนั้น เป็นเรื่องสัญชาตญาณของเด็กทุกคน เพราะมีนักวิจัยทางการแพทย์ได้แอบส่องกล้องเข้าไปในครรภ์ พบเห็นว่าเด็กเริ่มอมนิ้วมือ ตั้งแต่อายุ 4 เดือน ครั้นเมื่อคลอดออกมาแล้วทารกบางคนจะเห็นรอยแบนราบ ของริมฝีปากบนและล่างเป็นรอย ศัพท์ภาษาอังกฤษทางการแพทย์เรียกว่า Sucking Brister เด็กส่วนมากที่เริ่มอมนิ้วมือ มักจะเป็นก่อนอายุ 3 เดือน และพบในเด็กผู้หญิงมากกว่าผู้ชาย จึงกล่าวได้ว่า