Tag: ดาวพุธ

ดาวพุธ (Mercury)

ดาวพุธ (Mercury)      ดาวพุธเป็นดาวเคราะห์ดวงที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด จึงเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์เร็วที่สุด โดยใช้เวลาเพียง 87.969 วันในการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 1 รอบ ดาวพุธหมุนรอบตัวเองในทิศทางเดียว กับการเคลื่อนรอบดวงอาทิตย์ คือ จากทิศตะวันตกไป ทิศตะวันออก หมุนรอบตัวเองรอบละ 58.6461 วัน เมื่อพิจารณาจากคาบของการหมุนรอบตัวเอง และการคาบการเคลื่อนที่รอบดวงอาทิตย์ จะพบว่าระยะเวลากลางวัน ถึงกลางคืนบนดาวพุธยาวนานถึง 176 วัน ซึ่งยาวนานที่สุดในระบบสุริยะ     พื้นผิวของดาวพุธมีลักษณะคล้ายดวงจันทร์ โดยเฉพาะด้านไกลโลก เพราะต่างไม่มีบรรยากาศ แต่ดาวพุธมีขนาดใหญ่กว่า มีแรงโน้มถ่วงสูงกว่า
Read More

เมสเซนเจอร์เผยอดีตดาวพุธ

เมสเซนเจอร์เผยอดีตดาวพุธ 1 มิถุนายน 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เมื่อต้นเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา องค์การนาซาได้แถลงถึงผลการวิเคราะห์ข้อมูลการสำรวจดาวพุธโดยยานเมสเซนเจอร์ที่ได้เข้าเฉียดใกล้ดาวพุธครั้งล่าสุด ยานเมสเซนเจอร์ได้เข้าเฉียดใกล้ดาวพุธครั้งแรกในเดือนมกราคมปีที่แล้ว ในครั้งนั้นยานได้ค้นพบสิ่งใหม่ ๆ หลายอย่างที่ไม่เคยเห็นมาก่อน แต่การเฉียดใกล้ในเดือนตุลาคมซึ่งเป็นครั้งที่สองนี้กลับให้ผลน่าอัศจรรย์ใจยิ่งกว่า ข้อมูลเบื้องต้นนี้เผยว่าดาวพุธอิ่มไปด้วยสนามแม่เหล็กและลมสุริยะ และพื้นผิวก็ปกคลุมไปด้วยลาวาที่แข็งตัว นั่นแสดงถึงกัมมันตภาพบนดาวเคราะห์ดวงนี้มีมากกว่าที่นักวิทยาศาสตร์เคยคิดไว้มาก ในการเข้าใกล้ของยานในเดือนตุลาคม เมสเซนเจอร์ได้ถ่ายภาพของดาวพุธครอบคลุมพื้นที่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ของส่วนที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อน ภาพส่วนนี้เผยแอ่งขนาดยักษ์แห่งหนึ่งที่กว้างถึงกว่า 700 กิโลเมตร คาดว่าเกิดขึ้นเมื่อราว 3.9 พันล้านปีก่อน
Read More