อากาศเปลี่ยน อย่าโทษดาว 11 กรกฎาคม 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) ลมฟ้าอากาศของโลกเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอนับตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์มา สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงยังไม่มีใครทราบ ทฤษฎีหนึ่งที่เสนอโดย เนียร์ ชาวีฟ และ แจน ไวเซอร์กล่าวว่า ความเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของอากาศโลกในช่วง 500 ล้านปีที่ผ่านมา ส่วนหนึ่ง ซึ่งอาจมากราวสองในสามจนถึงสามในสี่ เกิดจากการที่ระบบสุริยะของเราเคลื่อนที่ผ่านเข้าไปในแขนต่าง ๆ ของดาราจักรทางช้างเผือก ทฤษฎีนี้ดูมีหลักฐานสนับสนุนที่ดี เพราะพบว่าการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศโลกในอดีตมีคาบประมาณ 140