Tag: ดวงอาทิตย์

ดวงอาทิตย์ (The Sun)

ดวงอาทิตย์ (The Sun)      ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ศูนย์กลางของระบบสุริยะ เนื้อสารส่วนใหญ่ของระบบสุริยะอยู่ที่ดวงอาทิตย์ คือ มีมากถึง 99.87% เป็นมวลสารดาวเคราะห์รวมกันอย่างน้อยกว่า 0.13% ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ขนาดเล็ก เมื่อเทียบกับดาวฤกษ์อื่น ๆ บนฟ้า แต่เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ใกล้โลกที่สุด จึงปรากฏเป็นวงกลมโต บนฟ้าของโลกเพียงดวงเดียว ดาวฤกษ์อื่นปรากฎเป็นจุดสว่าง เพราะอยู่ไกลมาก ขนาดที่แท้จริงโตกว่าโลกมาก มีเส้นผ่านศูนย์กลางเกือบ 109 เท่าของโลก     ดวงอาทิตย์สร้างพลังงานขึ้นมาเองโดยการเปลี่ยนเนื้อสารเป็นพลังงานตามสมการของไอน์สไตน์ E = mc2 (E คือพลังงาน,
Read More

ดวงอาทิตย์ยังคงหลับลึก

ดวงอาทิตย์ยังคงหลับลึก 5 เมษายน 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) เมื่อต้นปี 2551 เป็นเป็นช่วงเวลาที่กัมมันตภาพ (activity) บนดวงอาทิตย์ลดลงถึงจุดต่ำสุดตามวัฏจักร ดังนั้นตลอดปี 2551 ระดับของกัมมันตภาพก็ควรจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทีละน้อย เช่นเดียวกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วชั่วนาตาปี แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับไม่เป็นเช่นนั้น ตลอด 366 วันของปี 2551 มีถึง 266 วันที่ไม่มีจุดมืดปรากฏเลย จึงนับเป็นปีที่ดวงอาทิตย์เงียบเหงาที่สุดในรอบเกือบศตวรรษ
Read More