หลักฐานซูเปอร์โนวาในน้ำแข็ง 28 กุมภาพันธ์ 2552 รายงานโดย: วิมุติ วสะหลาย (wimut@hotmail.com) ซูเปอร์โนวาเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่มีบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์มนุษย์มาอย่างยาวนาน นักดาราศาสตร์ชาวจีนและอาหรับได้เคยบันทึกเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้เมื่อ ค.ศ.1006 (เอสเอ็น 1006) และปี ค.ศ.1054 (เอสเอ็น 1054) บันทึกบางฉบับเกี่ยวกับซูเปอร์โนวาเอสเอ็น 1006 บรรยายว่ามันมีขนาดใหญ่เป็นครึ่งหนึ่งของดวงจันทร์ และสว่างมากจนมองเห็นสิ่งต่าง ๆ ในเวลากลางคืนได้ ปัจจุบันเราทราบดีว่าบันทึกเหล่านั้นไม่ใช่บันทึกเพ้อฝัน เพราะนักดาราศาสตร์พบสิ่งที่หลงเหลือจากซูเปอร์โนวานั้น นั่นคือ ซากซูเปอร์โนวา 1006