ซื้อเพื่ออนาคต การลงทุนในลูกหลานไม่ใช่การใช้เงินซื้อ เพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการเพียงอย่างเดียว เพราะมีหลายคนที่อยากให้ลูกเรียนดี ก็พยายามพาลูกไปเรียนพิเศษทั้งวัน โดยลืมนึกถึงเรื่องจิตใจของคนเรียน บางคนเครียดจัดเพราะเรียนมากไป เมื่อสุขภาพจิตเสียแล้วสุขภาพกายย่อมเสียตามไปด้วย ในช่วงสองเดือนที่ผ่านมามีวันหยุดยาวหลายวัน และยังเป็นช่วงที่นักเรียน นักศึกษาปิดเทอมกันอยู่ จึงเป็นช่วงที่มีความสุขของหลายคน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งคนทำและไม่ทำงาน โดยเฉพาะพ่อแม่ ผู้ปกครองในเมืองกรุง ที่เคยต้องตื่นเช้าฝ่าการจราจรที่เป็นปัญหา ที่ไม่ว่าใครเข้ามาดูแลก็ยังแก้ไม่ได้ซักที เพื่อพาลูกๆ หลานๆ ไปโรงเรียน ได้มีโอกาสตื่นสายได้อีกหน่อย หรืออีกแง่หนึ่งคือมีเวลาอยู่บ้าน และได้พูดคุย กินข้าวเช้าร่วมกันในบ้าน ไม่ต้องกิน นอนและโตในรถเหมือนช่วงที่โรงเรียนเปิดเทอม ส่วนนักเรียน