องค์กรแข็งแรง ทางรอด ซีเอ็มจี เมื่อภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ธุรกิจรีเทล เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับผลกระทบ การพา เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป หรือ ซีเอ็มจี ให้อยู่รอด เป็นความท้าทายที่ พิชัย จิราธิวัฒน์ ในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ต้องพิสูจน์ฝีมือ สภาพเศรษฐกิจ “ขาลง” ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการเมืองภายในประเทศ เป็น 2 ปัจจัยสำคัญที่ พิชัย กังวลในการขับเคลื่อนธุรกิจและองค์กรในปี 2552 “สำคัญที่การเฝ้าติดตามและเตรียมพร้อมรับความเคลื่อนไหวอย่างใกล้ชิด เมื่อเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้น ต้องมีกลยุทธ์ที่สามารถนำมาใช้ได้อย่างรวดเร็วและแก้เกมส์ได้อย่างทันท่วงที”