Tag: ซัพพลายเชน

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์

การจัดการโลจิสติกส์อย่างมีดีไซน์ การดำเนินธุรกิจในปัจจุบันต้องอาศัยความสามารถในการปรับตัว ให้ทันกับความต้องการของผู้บริโภค ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และยากต่อการคาดการณ์ สินค้าหลายประเภทเริ่มจะมีวงจรชีวิตที่สั้นลง นอกจากนี้ ลูกค้ายังมีความต้องการสินค้าและบริการ ที่มีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อยมากยิ่งขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพของการดำเนินกิจกรรมโลจิสติกส์ กลายมาเป็นตัวชี้วัดความอยู่รอดของธุรกิจไปแล้ว หากพิจารณาจากบริบทของการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งดีไซน์ (Corporation of Design) ที่มีองค์ประกอบร่วม 3 ด้าน ได้แก่ กระบวนการ เทคโนโลยี และสุนทรียภาพ จะพบว่า แนวคิด “ดีไซน์” ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการโลจิสติกส์อย่างมีประสิทธิภาพ กระบวนการ การจัดการโลจิสติกส์ต้องอาศัยการออกแบบและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เกิดความยืดหยุ่นและคล่องตัว
Read More

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ

องค์กรชั้นเลิศ ด้วยซัพพลายเชนที่เป็นเลิศ เอคเซนเชอร์ชี้ท่ามกลางภาวะทางเศรษฐกิจที่ผันผวนในปัจจุบันซัพพลายเชนที่มีประสิทธิภาพเท่านั้นที่จะช่วยให้องค์กรรับมือได้โดยไม่ต้องหวาดหวั่น คำถามคือความเป็นเลิศจะทำได้ง่ายจริงหรือ และต้องทำอย่างไร? เพราะนอกเหนือจากวิกฤติเศรษฐกิจแล้วหน้าตาของโลกยุคใหม่ก็ไม่เหมือนเดิม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มขึ้นของขั้วมหาอำนาจทางเศรษฐกิจโลก (คล้ายพรรคการเมืองที่มีหลายมุ้ง) เดิมในลู่วิ่งมีเพียงอเมริกา ยุโรป และญี่ปุ่นเท่านั้นที่นำหน้า หากแต่ภายหลังจีน อินเดีย รัสเซียและบราซิลกลับวิ่งตีตื้นขึ้นมาได้ทัน ภาวการณ์เช่นนี้ทำให้เกิดการแย่งชิงบุคลากรที่มีฝีมือ เกิดการหมุนเวียนของเงินทุน เกิดการแข่งขันเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากร เกิดตลาดใหม่ และการ เคลื่อนย้ายศูนย์กลางนวัตกรรม ดร.เคนท์ โกคิง พาร์ทเนอร์ กลุ่มธุรกิจที่ปรึกษาด้านซัพพลายเชน บริษัท เอคเซนเชอร์ ประจำภูมิภาคอาเซียน กล่าวว่าความท้าทายของซัพพลายเชนต่อความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมีอยู่
Read More

การบริหารจัดการซัพพลายเชน

การบริหารจัดการซัพพลายเชน Source: iTransport ความเข้าใจเบื้องต้นว่าการบริหารจัดการโลจิสติกส์นั้น หมายถึงเรื่องการขนส่งและ คลังสินค้าเป็นหลัก ทำให้หลายๆ องค์กรเสียโอกาสในการศึกษาและพัฒนาระบบโลจิสติกส์ ของตนเอง แท้จริงแล้วทุกองค์กรล้วนมีระบบโลจิสติกส์ภายในองค์กร ซึ่งส่วนใหญ่มักไม่ค่อย ให้ความสำคัญในการพัฒนาปรับปรุง แต่มักให้ความสำคัญเฉพาะศักยภาพในการผลิตและ ศักยภาพในการทำตลาด ในการแข่งขันยุคใหม่นี้ต้องอาศัยระบบโลจิสติกส์ที่ดีเพียงพอ ไม่ เฉพาะเพื่อการลดต้นทุนการดำเนินงานโดยรวมเท่านั้น แต่ยังต้องเป็นอาวุธและเขี้ยวเล็บให้ องค์กรในการสร้างความแตกต่างในการแข่งขันอีกด้วย การพัฒนาและขายผลิตภัณฑ์จึงต้องมี การพัฒนา service package แนบไปด้วย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องความรวดเร็วในการส่งมอบ ความ สามารถในการผลิตและส่งมอบแบบต่อเนื่องและทันเวลาในปริมาณที่ต้องการเท่านั้น ความ
Read More

ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมกุ้งขาวแวนาไม

ซัพพลายเชนอุตสาหกรรมกุ้งขาวแวนาไม คอลัมน์ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.วลัยลักษณ์ อัตธีรวงศ์ และ ผศ.ดร. นิลวรรณ ชุ่ม ฤทธิ์ ที่ทำวิจัยการจัดการโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมกุ้งขาวลิโทพีเนียสแวนาไมในประเทศ ไทย ภายใต้ทุนวิจัยของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยมาร่วมแชร์ข้อมูล ผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมอาหารทะเลแปรรูปของประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นการผลิตแบบ ครบวงจรและมุ่งการส่งออกเป็นหลัก พร้อมก่อให้เกิดธุรกิจต่อเนื่องอื่นๆ เช่น อุตสาหกรรมการ แปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ และอุตสาหกรรมเคมีภัณฑ์ เป็นต้น ในอดีตผลิตภัณฑ์ กุ้งสดแช่เย็นและแช่แข็ง ได้รับการจัดลำดับเป็นสินค้าส่งออกที่สำคัญของไทย 1 ใน 10
Read More

ยุทธศาสตร์ซัพพลายเชน

ยุทธศาสตร์ซัพพลายเชน Source: iTransport การสร้างความสามารถในการแข่งขันในระดับซัพพลายเชน ที่สำคัญคือความเป็นผู้นำในเรื่องของต้นทุน และความสามารถในการสร้างความแตกต่างเหนือคู่แข่งในด้านคุณภาพ ความยืดหยุ่น และความรวดเร็ว คุณภาพอาจหมายถึงคุณสมบัติอันโดดเด่นของสินค้า (Performance quality) หรือหมายถึงความสามารถในการผลิตได้ตรงกับที่กำหนดไว้หรือการผลิตที่ปราศจากข้อบกพร่อง หรือของเสีย (Conformance quality) ส่วนความยืดหยุ่นหมายถึงความสามารถในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ สินค้า หรือการนำเสนอสินค้าใหม่ๆ ได้รวดเร็ว (Design flexibility) หรืออาจหมายถึงความสามารถในการ ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ไม่สม่ำเสมอได้ทันการณ์ (Volume flexibility) ส่วนความรวดเร็วหมาย ถึงความเร็วและความแน่นอนหรือทันเวลาในการขนส่ง (Speed
Read More

โลกกลมๆ ของ ซัพพลายเชน

โลกกลมๆ ของ ซัพพลายเชน ข่าวสาร ทุกวันนี้ เดินทางได้เร็ว เกือบเท่า ความเร็วแสง ส่วนคนเก่ง นั้นมีอยู่ ทุกแห่งหน เมื่อเกิด ความคิดตรงไหน เงินทุน ก็จะหลั่งไหล ไปที่นั่น อย่างรวดเร็ว ชนิดที่ ไม่เคยมี ปรากฏมาก่อน นี่คือ สิ่งที่ทอมัส ฟรีดแมน บรรยายไว้ ในหนังสือ The World Is
Read More

เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์” ผงาดผู้บริหารโลจิสติกส์ซัพพลายเชนครบวงจร

เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์” ผงาดผู้บริหารโลจิสติกส์ซัพพลายเชนครบวงจร Source: Logistics Digest ขึ้นแท่นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร เผยเตรียมขยายบริการบริหารคลังสินค้าแบบมืออาชีพ “เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์” ขึ้นแท่นผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนครบวงจร เผยเตรียมขยายบริการบริหารคลังสินค้าแบบมืออาชีพให้องค์กรภายนอก เร่งผลักดันบริษัทฯ เข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ยกระดับทัดเทียมผู้ให้บริการอินเตอร์ ธุรกิจผู้ให้บริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนนับวันแข่งขันเข้มข้น ทั้งผู้ให้บริการรายเก่ารายใหม่ดาหน้า ลงทุนและยกระดับธุรกิจช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาด ต่างมุ่งสู่การเป็นผู้ให้บริการโลจิสติกส์ครบวงจรเพื่อเป็นทางเลือกอันดับต้นๆ ของลูกค้าในยุคการเอาท์ซอร์สบริการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนกำลังได้รับความสนใจ บริษัท เฟรนลี่ กรุ๊ปส์ โลจิสติกส์ จำกัด เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่รุกพัฒนาและยกระดับธุรกิจรองรับการแข่งขัน ก่อตั้งเมื่อปี
Read More

แนวคิดบริหารโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน สร้างความแข็งแกร่งอุตฯ ก่อสร้างไทย

แนวคิดบริหารโลจิสติกส์-ซัพพลายเชน สร้างความแข็งแกร่งอุตฯ ก่อสร้างไทย Source: LogisticsDigest / มนัญญา อะทาโส . กูรูแนะผู้ประกอบการอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยนำระบบบริหารโลจิสติกส์และซัพพลายเชนเป็นไม้เด็ดเสริมทัพ ให้แข็งแกร่ง เน้นสร้างบุคลากรให้มีความรู้หลากหลาย-มีความยืดหยุ่นรองรับการเปลี่ยนแปลง ก่อนผนึกกำลังทั้งซัพพลายเชนร่วมลดความสูญเสียทั้งกระบวนการ แนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน นับเป็นหนึ่งในหัวใจความสำเร็จของธุรกิจหลายประเภท อุตสาหกรรมก่อสร้างเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญ และสามารถนำแนวคิดเรื่องการบริหารจัดการโล จิสติกส์และซัพพลายเชน มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ ลดเวลา ลดต้นทุนโดยรวม แนวทางในการปรับปรุงโลจิสติกส์และซัพพลายเชนสำหรับอุตสาหกรรมก่อสร้างทำได้โดยการลดความสูญเสียที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ (Waste) ซึ่งซ่อนอยู่ในกระบวนการต่างๆ โดยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งซัพพลายเชนต้องร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูล วางแผนร่วมกัน ขณะเดียวกันผู้ประกอบการเองต้องเร่งพัฒนาประสิทธิภาพภายในองค์กร และพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ
Read More

พลิกวิกฤตด้วยกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

พลิกวิกฤตด้วยกลยุทธ์บริหารจัดการความเสี่ยงในระบบโลจิสติกส์และซัพพลายเชน Source: LogisticsDigest กูรูแนะผู้ประกอบการไทยพลิกวิกฤตเป็นโอกาส เร่งพัฒนาศักยภาพ-องค์ความรู้ ชูการบริหารจัดการโลจิสติกส์และการบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือสำคัญฝ่าวิกฤต ชี้รัฐ-เอกชนควรมีนโยบายเชิงรุกในกลุ่มประเทศ GMS เพื่อสร้างแต้มต่อ ด้านสำนักโลจิสติกส์การค้า เร่งเต็มสูบส่งเสริม LSP ไทย และผู้นำเข้า ผู้ส่งออก พิษเศรษฐกิจที่ลุกลามทั่วโลกส่งผลกระทบต่อคู่ค้าที่สำคัญของไทย ทำให้ตัวเลขการส่งออกหดตัวอย่างเห็นได้ชัด และกระทบเป็นลูกโซ่โดยตรงกับผู้ประกอบการขนส่ง-ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทย ประเด็นร้อนในขณะนี้จึงหนีไม่พ้นการหากลยุทธ์หรือไม้เด็ดในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเครื่องมือสำคัญคือการบริหารจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมาเป็นตัวช่วยในการหาทางเลือก-ทางรอดให้กับธุรกิจ จากผลการประเมินสภาพเศรษฐกิจของไทย โดย Institute for Management Development (IMD) ประจำปี
Read More

เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน

เล็กๆ น้อยๆ เกี่ยวกับการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน     คำว่า “โลจิสติกส์ (Logistics)” ซึ่งมีคำไทยบัญญัติอย่างเป็นทางการว่า “การส่งกำลังบำรุง” หรือ “พลาธิการ” และคำว่า “ซัพพลายเชน (Supply Chain)” มีศัพท์บัญญัติอย่างเป็นทางการว่า “โซ่อุปทาน” เป็นคำที่ได้รับการกล่าวถึงอย่างกว้างขวางในภาคการค้าและอุตสาหกรรมของไทยในปัจจุบันในทำนองว่า ความสามารถในการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชนจะเป็นหนทางหนึ่งในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันของธุรกิจยุคใหม่ ทั้งนี้สภาการจัดการโลจิสติกส์แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา (Council of Logistics Management) ได้ให้นิยามกับคำว่า Logistics และ
Read More