ช่างเสริมสวย ทำเล แหล่งชุมชน เช่น ตลาด ห้างสรรพสินค้า หมู่บ้านจัดสรร อาคารชุด เงินลงทุน ประมาณ 100,000 บาท – ค่าเช่าร้าน และอุปกรณ์ – วัสดุ และสาธารณูปโภค แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ ตลาดสำเพ็ง อุปกรณ์ 1. กระจกติดฝาผนังบานใหญ่ 9. โรลล์ม้วนผม 2. เก้าอี้ 10.