ช่างทำกุญแจ เงินลงทุน ประมาณ 35,000 บาท (เครื่องตัดแต่งลูกกุญแจ ราคาประมาณ 20,000 – 40,000 บาท หุ่นกุญแจ ราคาประมาณ 8,000 บาท ) รายได้ 500 – 1,000 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ เครื่องตัดแต่งลูกกุญแจ หุ่นกุญแจ (ลูกกุญแจที่จะนำมาก็อปปี้) โต๊ะ ตะไบ คีม