ช่างซ่อมรองเท้า เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 8,000 – 10,000 บาท • อุปกรณ์ เช่น มอเตอร์ขัด หินเจีย เหล็ก 3 ขา ตู้โชว์ประมาณ 7,000 บาท • วัสดุหมุนเวียน รายได้ ประมาณ 400-500 บาท/วัน แหล่งจำหน่ายอุปกรณ์ คลองถม ตลาดนัดจตุจักร อุปกรณ์