กลยุทธ์ ‘ช่องว่างทางธุรกิจ’ ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ ท่าม กลางวิกฤติอาจจะมี “โอกาส” ซุกซ่อนอยู่ และท่ามกลางธุรกิจมากมายก็อาจจะมี “ช่องว่าง” ให้เกิด “ธุรกิจใหม่” ขึ้นได้ ขอเพียงผู้ที่คิดจะทำธุรกิจมีความพร้อมเพียงพอในสิ่งที่จะทำ “โอกาสแจ้งเกิดธุรกิจใหม่” ก็ย่อมจะมี ซึ่งวันนี้เราจะมาดูกันเรื่อง “ช่องว่างของธุรกิจที่ทำให้สามารถแข่งขันได้” ทั้งนี้ กับเรื่อง “ช่องว่างของธุรกิจที่ทำให้สามารถแข่งขันได้” นี้ ดร.บรรพต วิรุณราช