ช่องทางการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวในองค์กร วันที่ : 26 กุมภาพันธ์ 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน ท่ามกลางโลกยุคใหม่ที่มีความก้าวล้ำทางเทคโนโลยีการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโยงถึงกันได้ทั่วโลกในเวลาอันรวดเร็วและไร้ขอบเขต ปริมาณของข้อมูลข่าวสารที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเป็นจำนวนมหาศาลต่อวันและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นกระบวนการต่อเนื่องไปอย่างไม่สิ้นสุด ดังนั้นเมื่อไรก็ตามที่เราหยุดนิ่งอยู่กับที่ จึงเท่ากับเป็นการหยุดยั้งกระบวนการแห่งความก้าวหน้าทั้งสิ้น “การเรียนรู้” จึงเป็นกุญแจสำคัญในการเปิดประตูแห่งความสำเร็จของโลกยุคใหม่ บุคคล องค์กร หรือสังคมใดที่มีคุณลักษณะแห่งการเรียนรู้ ไม่หยุดนิ่งอยู่กับที่ มุ่งพัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าอยู่เสมอย่อมได้รับความสำเร็จเป็นรางวัลในไม่ช้า การเป็นนักเรียนรู้ที่ประสบความสำเร็จได้นั้นสามารถทำได้ทันทีไม่ต้องรีรอให้โอกาสมาถึงหรือรอให้องค์กรมาสนับสนุน แต่เราต้องมีเป้าหมายที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาพร้อมทั้งไขว่คว้าโอกาสที่มาถึงรวมทั้งสร้างบุคลิกของตนขึ้นมาใหม่ นั่นคือบุคลิกแห่งการเป็นนักเรียนรู้ตลอดชีวิตซึ่งสามารถสร้างให้เป็นนิสัยได้โดย “การจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัว” เพื่อพัฒนาตนเองให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา โดยแนวทางในการจัดระบบการเรียนรู้ส่วนตัวนั้นต้องเริ่มจาก