ธรรมะอินเทรนด์ ชุมชนคนดี White Village ปลายปี 2552 ที่ผ่านมา White Village ประกาศตัวว่าเป็นโครงการหมู่บ้านแห่งสังคมสีขาวแห่งแรกของไทย ชุมชนของคนที่มีนิสัยใจคอดี ประพฤติปฏิบัติดี ชี้ความต้องการของยุคสมัยที่ต้องการลงลึกในเรื่องของ “จิตใจ” แตกต่างไปจากสมัยก่อนซึ่งชุมชน ฮอลลีวูด ไชน่าทาวน์ อรัญญิก ฯลฯ นั้นแสดงถึงกลุ่มก้อนของคนที่มี “อาชีพ” เดียวกัน “ชาติพันธุ์” เดียวกันเท่านั้น และมันก็ไม่ใช่เรื่องของ “อุดมคติ” แบบสุดโต่งแต่อย่างไร นพเก้า