ชุบเครื่องประดับทอง นาค เงิน เงินลงทุน ประมาณ 14,000 บาท (หม้อแปลงราคาประมาณ 9,800 บาท น้ำยาชุบ ประมาณ 100-500 บาทต่อลิตรต่อขวด ขึ้นอยู่กับชนิดของน้ำยา) รายได้ ประมาณ 400 – 800 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ 1. หม้อแปลงขนาด 10 แอมป์ 1 หม้อ