องค์กร-ครอบครัว ขุมพลัง ชนะชัย ลีนะบรรจง ครอบครัวคือ “ที่สุดในชีวิต” สำหรับ ชนะชัย ลีนะบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทอีเอ็มซี ที่ต้องรัก ดูแลใส่ใจทุกเวลา แต่ในนิยามของเขาคนในครอบครัวยังรวมถึงพนักงานในองค์กรที่จะต้องดูแลเอาใจใส่ในทำนองเดียวกัน “ผมเป็นลูกชายคนโต ถูกสอนมาตลอดให้ดูแลคนในครอบครัวให้ดี ให้มีความสุข และครอบครัวในนิยามของผม ไม่ได้มีแค่ผม ภรรยา และลูกๆ ยังรวมไปถึงพ่อแม่และครอบครัวพี่น้องของผมรวม 30 คน กระทั่งครอบครัวของภรรยา และกว้างไปถึงพนักงานในองค์กรที่มีอยู่ 480 คนด้วย”