จุดแข็งของธุรกิจเล็ก ที่ธุรกิจใหญ่ “ทำไม่ได้” ถ้ามองเพียงผิวเผิน หรือ มองเพียงไม่กี่มิติ หลายๆ ท่านก็อาจจะคิดว่า ธุรกิจขนาดเล็กที่ใช้ทีมงานเพียงไม่กี่คน น่าจะถูกธุรกิจที่มีขนาดใหญ่กว่า กลืนกินไปหมด ใช่ครับ สำหรับธุรกิจที่ไม่มีนวัตกรรม หรือไม่มีความแตกต่าง แค่ซื้อมาขายไปธรรมดาๆ ต้นทุนในการซื้อย่อมสูงกว่า ธุรกิจขนาดใหญ่ที่ซื้อเป็นจำนวนมากในราคาที่ต่ำกว่า อย่างเช่นร้านโชห่วยทั่วๆ ไปที่ล้มหายตายจากไปเป็นจำนวนมาก แต่ถ้าเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ที่มีนวัตกรรม ทั้งนวัตกรรมในเรื่องสินค้า-บริการ การตลาด และการขาย ที่ไม่ใช่แค่ซื้อมา-ขายไป ธุรกิจขนาดเล็กกลับมีความได้เปรียบและสามารถเปลี่ยนจุดอ่อนทั่วๆ ไปของธุรกิจขนาดเล็กให้กลายเป็นจุดแข็งที่ธุรกิจขนาดใหญ่และธุรกิจแบบข้ามชาติไม่อาจเลียนแบบได้ หรือ