ปวด แน่น จุกเสียดหน้าอก สัญญาณอันตรายถึงชีวิต • คุณภาพชีวิต แนะลดคอเลสเตอรอลและดูแลสุขภาพเป็นประจำ เพชฌฆาต…โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ โรคหลอดเลือดหัวใจตีบเกิดจากการมีโคเลสเตอรอลไปสะสมตามผนังหลอดเลือด ซึ่งจะเริ่มสะสมตั้งแต่วัยรุ่นและพอกหนาขึ้นตามอายุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อหลอดเลือดได้รับบาดเจ็บจากปัจจัยต่าง ๆ เช่น ความดันโลหิตสูง การสูบบุหรี่ เป็นต้น โคเลสเตอรอลก็จะเข้าไปสะสมบริเวณผนังหลอดเลือดคล้ายการปิดปลาสเตอร์ทำให้หลอดเลือดตีบลง เลือดจึงไปเลี้ยงหัวใจไม่เพียงพอ หากโคเลสเตอรอลก็สะสมมากเกินไปคราบดังกล่าวก็จะมีขนาดใหญ่ขึ้นและเกิดอาการอักเสบ ทำให้ลิ่มเลือดจับตัวมากขึ้นจนกระทั่งอุดตันอย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่กี่นาที ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจวายซึ่งเป็นต้นเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของชายและหญิง ในปัจจุบันพบว่า โรคหลอดเลือดหัวใจตีบจึงไม่ได้เป็นโรคของผู้สูงอายุอีกต่อไป ดังนั้น เราควรดูแลสุขภาพเป็นประจำเพื่อป้องกันและรักษาตั้งแต่เนิ่น ๆ