จะมัวเดินตามก้นคนอื่นทำไม กลยุทธ์และการตลาดในทุกๆ อุตสาหกรรม จะมีไม่เกิน 10% เท่านั้น ที่มีกลยุทธ์การตลาด กลยุทธ์การบริหารจัดการที่โดดเด่นและไม่เหมือนใคร ที่น่าสนใจ ก็คือ เป็นกลยุทธ์ที่ยังไม่เคยมีใครใช้มาก่อน บริษัทเหล่านี้จึงเป็นผู้นำในเรื่องกลยุทธ์ใหม่ๆ ถึงแม้อาจจะไม่ใช่ผู้นำตลาดในวันนี้ แต่ก็เป็นผู้นำกลยุทธ์ในธุรกิจนั้นๆ ที่สร้างทางเดินใหม่ๆ ให้กับตนเองโดยไม่ต้องไปรอเดินตามก้นใคร..ให้เสียศักดิ์ศรีคนกลยุทธ์ อีกประมาณ 40 % ของบริษัทในทุกๆ อุตสาหกรรม..ก็มักจะใช้กลยุทธ์ที่ลอกเลียนคู่แข่ง หรือถอดแบบมาจากตำราต่างๆ เพียงแต่มาปรับแต่งให้เหมาะสมกับองค์กรและสถานการณ์ ก็ยังถือว่าพอใช้ได้ แต่บริษัทเหล่านี้จะไม่เคยคิดอะไรใหม่ๆ ด้วยตัวเองในเรื่องกลยุทธ์ มักจะรอให้คู่แข่งคิด คู่แข่งทำ