AEC : ดันโบ๊เบ๊-ประตูน้ำฮับค้าส่งอาเซียน จีบพาณิชย์ช่วยหนุนรับเปิดเออีซี “ค้าส่ง”จีบ พณ.หนุนทำย่านการค้า ทั้่งโบ๊เบ๊ จตุจักร ประตูน้ำ และสำเพ็งหวังเป็นฮับค้าส่งอาเซียนรองรับเออีซี ชี้วิกฤตยูโรไม่ส่งผลกระทบเอสเอ็มอี เหตุคนหันมาซื้อของคุณภาพแต่ราคาถูก ด้านผู้ผลิตตั้ง 2 ศูนย์พัฒนาตลาดและฝีมือเอสเอ็มอี ก.ย. 2555 นี้ นายพระขรรชัย ศรีภวาทิกุล ประธานศูนย์บริการส่งออกโบ๊เบ๊ เปิดเผยว่า ได้เสนอกระทรวงพาณิชย์ขอการสนับสนุนในการจัดทำโครงการย่านการค้าและจัดงานมหกรรมแกรนด์เซลในย่านการค้า ซึ่งประกอบด้วยย่านประตูน้ำ โบ๊เบ๊ จตุจักร และสำเพ็ง ซึ่งมีสมาชิกกว่า