งานอาสาสมัคร…สร้างคนสร้างองค์กร วันที่ : 2 เมษายน 2551 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : งานอัพเกรด เมื่อพูดถึงงานอาสาสมัคร เรามักนึกถึงการดำเนินงานของกลุ่มองค์กรเอกชน เอ็นจีโอ หรือคิดถึงกิจกรรมเมื่อตอนเป็นนักศึกษาในการออกค่ายอาสาพัฒนาตามจังหวัดต่าง ๆ รวมทั้งกิจกรรมเพื่อสังคมที่อยู่ตามชมรมต่าง ๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย อย่างไรก็ตาม เมื่อเราก้าวสู่วัยทำงานกลับพบว่างานสาอาสมัครเหล่านี้ช่างเป็นเรื่องไกลตัวกับสภาพการทำงานในปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรภาคธุรกิจที่เป้าหมายหลักคือการมุ่งผลกำไรสูงสุด มิใช่เพื่อการทำประโยชน์ให้สังคม ทั้ง ๆ ที่ในความเป็นจริงแล้วหากองค์กรในภาคธุรกิจได้มีส่วนในการจัดสรรผลกำไรบางส่วนกลับคืนสู่สังคม ดังเช่น หลักการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร CRS :