ค่านิยมฮาร์วาร์ด : ผู้เรียนมุ่งมั่นแสวงความรู้ วันที่ : 19 ตุลาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ ดร. เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ นักวิชาการอาวุโส ศูนย์ศึกษาธุรกิจและรัฐบาล มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด คำกล่าวต้อนรับนักศึกษาใหม่และผู้ปกครอง โดยอธิการบดี ดรูว์ กิลพิน เฟาสต์” (Drew Gilpin Faust) ในโอกาสเปิดภาคการศึกษาใหม่ ต้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา ทำให้ผมได้ข้อคิดจากคำแสดงความคาดหวังที่ระบบการศึกษาของฮาร์วาร์ด