ยุทธวิธี ‘คอลเซ็นเตอร์’ ด้านการเกษตรและอาชีพ – เดลินิวส์ — SMEs ยุทธวิธีเศรษฐีใหม่ “คอลเซ็นเตอร์ (Call Center)” ยุคปัจจุบันเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญของธุรกิจสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตาม การจะใช้คอลเซ็นเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการขายสินค้าหรือบริการ รวมถึงไม่สร้างปัญหาให้กับผู้บริโภคดังที่มีข่าวปรากฏอยู่เนือง ๆ นั้น จำเป็นต้องมี “ยุทธวิธี” ที่ดี ทั้งนี้ กับ “ยุทธวิธีคอลเซ็นเตอร์” นี้ บุญรัตน์ งามปฏิพัทธ์พงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล