ความแตกต่างระหว่างโรคมือปากเท้าเปื่อยในคน(Hand Foot and Mouth Disease) กับ โรคปากและเท้าเปื่อยในสัตว์ (Foot and Mouth Disease) พยนต์ สินสุวงค์วัฒน์ , สุวรรณี ท้วมแสง บทนำ โรค มือ ปาก เท้า เปื่อย (HFMD) และโรคปากและเท้าเปื่อย (FMD) เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสในตระกูล (family) Picornaviridae