ความรู้เรื่องอิฐมวลเบา ข้อมูลจาก: ชนิกานต์ ,วิษณุ, Yodyiam Teptaranon ,นนทวัฒน์ , sakon ,Wan-Ake G.,petch ,Draco, วิญญู วานิชศิริโรจน์, supot (29/06/42) ผู้จัดทำคัดข้อมูลเหล่านี้มาจากกระทู้ ใน อาษาเวบบอร์ด ของสมาคมสถาปนิกสยามฯ นำมาจัดทำและ เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ ผู้จัดทำ ใคร่ขอกราบ ขอบพระคุณ ท่าน เจ้าของกระทู้และ คำตอบมา