ความยืดหยุ่น ในการทำงานกับสุภาพสตรี มองมุมใหม่ : รศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2548 ปัจจุบันผู้หญิงมีการศึกษาสูงและทำงานมากขึ้น แต่ในขณะเดียวกัน ปรากฏการณ์เงียบอย่างหนึ่งที่พบก็คือ ผู้หญิงจำนวนมากที่มีการศึกษาสูง (ปริญญาโทจากสถาบันชั้นนำ) มีความสามารถ ความรู้ ประสบการณ์สูง กลับออกจากการทำงานกันมากขึ้น ผมเองก็มีคนรู้จักที่เข้าข่ายข้างต้นจำนวนมาก ซึ่งพอหาสาเหตุจริงๆ ก็มักจะมาจากเรื่องของครอบครัวและความพอใจในที่ทำงานเป็นหลัก องค์กรบางแห่งอาจจะปล่อยสุภาพสตรีเหล่านี้ให้กลับไปอยู่บ้านเลี้ยงลูก แต่องค์กรอีกหลายแห่งก็พยายามที่จะดึงดูดสุภาพสตรีเหล่านี้ให้อยู่กับองค์กรนานๆ ด้วยการปรับลักษณะการทำงานให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นและเหมาะสมกับการดำเนินชีวิตของสุภาพสตรีเหล่านี้