สมองกับความพิการทางอุบัติเหตุ นอ. ธนพงษ์ ลิ้มรัตน์ กองศัลยกรรม รพ. ภูมิพลอดุลยเดช พอ.บนอ. ________________________________________ มนุษย์โลกตั้งแต่อดีตกาลจวบจนปัจจุบันมีความคิดอ่าน และพัฒนาตนเองมาโดยตลอด สิ่งที่ทำให้มนุษย์แตกต่างจากสัตว์อื่นก็คือ จิตใจและสมองของมนุษย์ที่มีพลังงานในการคิดค้น ปรับปรุงสร้างสิ่งใหม่ ๆ ไม่เพียงแต่ทำให้ตัวเองอยู่รอด แต่ให้อยู่อย่างสุขสบายเท่าที่จะสามารถประดิษฐ์สร้างสรรค์เทคโนโลยีมาตอบสนองมนุษย์ด้วยกัน ด้วยเหตุที่สมองมนุษย์มีวิวัฒนาการเจริญมากที่สุดกว่าสัตว์ชนิดอื่นใด จึงจัดว่าเป็นอวัยวะที่จะเรียกว่าสำคัญที่สุดก็ว่าได้ บางคนอาจจะบอกว่าหัวใจก็เป็นอวัยวะที่สำคัญที่สุด แน่นอนทุกอวัยวะนั้นสำคัญต่อมนุษย์ แต่อวัยวะสิ่งเดียวที่ไม่สามารถจะนำอวัยวะเทียมมาเปลี่ยนถ่ายให้กับมนุษย์ด้วยกันได้ ก็คือสมองนั่นเอง เชื่อว่าคงไม่มีใครจะปฏิเสธความจริงข้อนี้ สมอง (Brain) ซึ่งเป็นอวัยวะในระบบประสาทส่วนกลาง เริ่มมีการสร้างตัวตั้งแต่ในสัปดาห์ที่