เคล็ดลับสร้างความน่าเชื่อถือสำหรับผู้บริหาร Post Today – มีผู้กล่าวว่าการขึ้นสู่ความเป็นผู้นำนั้นว่ายากแล้ว แต่การรักษาสถานะความเป็นผู้นำไว้ให้มั่นคง ยาวนานและเป็นที่ยอมรับอย่างจริงใจนั้นยากกว่า คำกล่าวนี้ถึงแม้ว่าจะฟังดูเศร้า แต่ทว่าเป็นเรื่องจริงที่ครึ่งหนึ่งของพนักงานยังไม่รู้สึกไว้วางใจในตัวผู้บริหารในองค์กร หรือหัวหน้างานในระดับสูง จากการสำรวจได้แสดงให้เห็นว่า 52 เปอร์เซ็นต์ของพนักงานไม่เชื่อถือข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหารระดับอาวุโส สิ่งนี้ถือเป็นปัญหาสำหรับทั้งพนักงานและผู้บริหารพนักงานจะรู้สึกสบายใจกับการทำงานให้กับองค์กรได้อย่างไรหากพวกเขาไม่ไว้วางใจในข้อมูลที่ได้รับจากผู้บริหาร และตัวผู้บริหารจะสามารถสร้างแรงจูงใจได้อย่างมีประสิทธิผลได้อย่างไร เมื่อเหล่าพนักงานไม่เชื่อถือข้อมูลที่ผู้บริหารบอกพวกเขา องค์กรนั้นจะสั่นคลอนเพียงไร ฮาวทูงานฉบับนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจจาก APM Learning มาฝากกันว่า เราสามารถจำแนกลักษณะ 3 ประการของความไม่ไว้วางใจในองค์กรออกมาดังนี้ 1.ความไม่ไว้วางใจเป็นวงจร (Distrust is self-perpetuating)