การทำให้พนักงานเกิดความทุ่มเท มองมุมใหม่ : ผศ.ดร.พสุ เดชะรินทร์ pasu@acc.chula.ac.th กรุงเทพธุรกิจ วันที่ 16 มีนาคม 2547 ผมจำได้ว่า อ่านเจอบทสัมภาษณ์ ของผู้บริหารสูงสุด ของบริษัทที่ปรึกษาทางการจัดการ ชื่อดังของโลก Boston Consulting Group (BCG) ที่มาเยือนเมืองไทย เมื่อไม่นานมานี้ และผู้บริหารท่านนั้น ได้ให้ความเห็นที่น่าสนใจ ไว้ประการหนึ่งว่า การแข่งขันในยุคต่อไป ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยี เหมือนในอดีต