Tag: ความฉลาด&อัจฉริยะ

‘ต้นแบบ, จุดแข็ง, ความถนัด, อัจฉริยะ, พรสวรรค์’

“ต้นแบบ, จุดแข็ง, ความถนัด, อัจฉริยะ, พรสวรรค์” : คนละเรื่องเดียวกันหรือไม่ ? ปีเตอร์ ดรัคเกอร์ กูรูด้านการบริหาร การจัดการ ผู้ยิ่งใหญ่ของโลก ซึ่งได้ล่วงลับไปแล้ว ได้เคยกล่าวว่า คนเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตได้นั้น จะต้องหา “จุดแข็ง” ของตัวเองให้พบ และพัฒนาไปอย่างสุดกำลังด้วยการเน้นที่จุดแข็งนี้ อย่ามัวไปเสียเวลาเพื่อกำจัด หรือแก้ไข “จุดอ่อน” เป็นอันขาด เพราะไม่มีประโยชน์อะไร ไม่มีใครที่ประสบความสำเร็จจากการมัวไปแก้ไขจุดอ่อน มีแต่คนที่พัฒนาจุดแข็งเท่านั้นที่จะประสบความสำเร็จได้ การจะค้นให้พบว่าเรามีจุดแข็งอะไรนั้น
Read More

ความฉลาดกับความรอบรู้

ความฉลาดกับความรอบรู้ มนุษย์สร้างภาษาขึ้นมา เพื่อใช้สื่อสาร คำศัพท์ต่าง ๆ ใช้เรียกแทนวัตถุ หรือนามธรรมต่าง ๆ คำว่า “ความฉลาด” กับ “ความรอบรู้” นั้น ผมตีความให้มีความหมายต่างกันไป แต่คนบางคนก็ตีความว่า มันมีความหมายเดียวกัน “ความฉลาด” คือ ความสามารถในการใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในหัว (หรือในจิตใต้สำนึก) ให้เกิดผลผลิต ใช้ข้อมูลในหัวน้อย แต่ทำให้เกิดผลผลิตมาก ก็คือฉลาดมาก “ความรู้” คือ
Read More

8 วิธีเสริมความฉลาดลูก

8 วิธีเสริมความฉลาดลูก คุณพ่อคุณแม่มีส่วนสำคัญต่อการส่งเสริมความฉลาดของลูก โดยเฉพาะในช่วง 1-6 ปีนั้น จัดว่าเป็นช่วงจังหวะทองในการพัฒนาสมองของลูก พ่อแม่จึงควรให้ความสำคัญในการจัดสภาพสิ่งแวดล้อม เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความฉลาดของลูก ได้แก่ 1. ฝึกสมองลูกจากการวาดภาพ แม้จะดูไม่เป็นรูปเป็นร่าง แต่การที่พ่อแม่ชวนลูกคุยเกี่ยวกับภาพวาดของลูก จะช่วยส่งเสริมจินตนาการของลูกได้ 2. จัดมุมหนังสือหรือห้องสมุดเล็ก ๆ ภายในบ้าน แม้ลูกจะอยู่ในวัยที่ยังอ่านหนังสือไม่ออก แต่ภาพสวย ๆ ในหนังสือจะช่วยกระตุ้นให้ลูกอยากเปิดหนังสือดูหรือไม่ก็อยากให้พ่อแม่อ่านให้ฟัง 3. เปิดโอกาสให้ลูกได้พบเห็นสิ่งแปลกใหม่ ได้ทำกิจกรรมที่หลากหลาย 4. สอนลูกพับกระดาษ
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (3)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (3) MQ = Moral quotient จริยธรรม คุณธรรม วิธีฝึกฝน • มีตัวอย่างที่ดีๆให้เห็น • ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ตั้งแต่เล็กๆ ก่อนวัยอนุบาล อาจจะเป็นในรูปนิทาน • วัยอนุบาล ประถมต้น เล่านิทานสอนใจ ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน • ประถมปลาย มัธยม สอยหลักธรรม ตัวอย่างดี ช่วยบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชน
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (2) AQ=ADVERSITY QUOTIENT คือความสามารถในการแก้ปัญหา และการเผชิญกับวิกฤติ AQ คือการวัดความสามารถ ในการจัดการกับปัญหาและวิกฤติ ใครที่สามารถจัดการได้ดี จะเป็นผู้นำและเจ้าของกิจการ ในโลกของปัจจุบันและอนาคต ใครที่มี AQ ดีจะเปลี่ยนวิกฤติเป็นโอกาส(Dr.Paul G stolt)ใครที่ไม่สามารถควบคุมAQได้ จะเป็นผู้พ่ายแพ้และเป็นได้แค่ลูกจ้างหรือตกงาน เทคนิคการสร้าง AQ : ความสามารถในการแก้ไขปัญหา/อุปสรรค เป็นกลไกของสมอง เกิดจากการฝึกฝนการแก้ปัญหาต่างๆ การทำอะไรด้วยตนเอง การละเล่น ทั้งประสบการณ์ที่ได้ผ่านมาในชีวิต ตั้งแต่เมื่อเยาว์วัย
Read More

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (1)

การส่งเสริมความฉลาดสำหรับเด็กปฐมวัย (1) พ่อแม่ทุกคนย่อมปรารถนาให้ลูกเติบโตเป็นคนดี ฉลาด มีความสุขประสบความสำเร็จในการศึกษาและหน้าที่การงาน เมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งการที่บุคคลจะประสบความสำเร๊จในชีวิตนั้น นอกจากจะมีความฉลาดทางเชาว์ปัญญาหรือ IQ ยังต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ หรือ EQ ด้วย ปัจจุบันพ่อแม่จำนวนมากที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องราวเกี่ยวกับ IQ EQ หรือมีอื่นๆ เช่น IQ,EQ,AQ,MQ,SQ IQ = Inteligence quotient หมายถึงความฉลาดทางสติปัญญา วัดได้จากอายุสมองเทียบกับอายุจริง ปกติควรอยู่ที่ 90-100 เป็นการวัดความสามารถทางคิด
Read More

สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด

สูตรสำเร็จเพิ่มความฉลาด ใครที่รู้สึกว่าสมองอ่อนล้า เฉื่อยชา และความจำถดถอย เรามีวิธีเพิ่มประสิทธิภาพในการจดจำให้กับสมอง เพราะจากผลการวิจัยบอกว่ายิ่งทำได้มากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสมองของเรา 1. บริหารสมองอยู่เสมอ ยิ่งเราใช้สมองมากและบ่อยเท่าไหร่ เซลล์สมองจะยิ่งเจริญเติบโตมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งนั่นก็จะส่งผลให้ความสามารถในการจำดีขึ้นตามไปด้วย วิธีบริหารสมอง เช่น การเล่นหมากฮอส ต่อจิ๊กซอว์ หรือเล่นครอสเวิร์ดในเวลาว่าง 2. กินยาเสริมความจำ มีผลการวิจัยยืนยันว่าหลังจากการกินโสมในปริมาณ 400 มิลลิกรัมไปแล้ว 1 ชั่วโมง จะทำให้ความสามารถในการจำดีขึ้นและส่งผลต่อไปอีกถึง 6 ชั่วโมง แปะก๊วยก็มีการยืนยันว่าส่งผลดีต่อระบบความจำเหมือนกัน
Read More

ฝึกความฉลาดตามวัย

ฝึกความฉลาดตามวัย สมองของเด็กที่เจริญเติบโตขึ้นจะต้องการเรียนรู้และต้องการสิ่งกระตุ้นเด็กจะแสดงออกมาทางร่างกายที่เราพอจะสังเกตเห็นได้ การเข้าใจพัฒนาการทางร่างกายด้วยจะช่วยให้เราให้สิ่งกระตุ้นกับเด็กได้อย่างเหมาะสม ไม่เร่งเร็วเกินไปหรือละเลยเกินไป พัฒนาการของเด็ก ตั้งแต่อายุ 0-6 ขวบ จะเป็นช่วงที่เราจะให้ตัวกระตุ้นต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี พัฒนาสมองวัย 0-1 ขวบ สมองของเด็กที่อยู่ในครรภ์นั้น ก็เริ่มมีการเรียนรู้แล้ว โดยเฉพาะ 3 เดือนก่อนคลอดความรู้สึกและอารมณ์ของแม่จะส่งผ่านไปถึงลูกในท้องได้ แม่จึงควรที่จะทำจิตใจให้สดชื่นแจ่มใสไม่เคร่งเครียด ลูกที่ออกมาก็จะมีจิตใจดีตามไปด้วย ในช่วงนี้พ่อแม่บางรายอาจจะเริ่มกระตุ้นลูกด้วยการอ่านหนังสือให้ลูกฟัง พูดคุยกับลูกทั้ง ๆ ที่ลูกยังอยู่ในท้อง เป็นต้น เมื่อลูกเกิดออกมาในระยะแรก เขาจะสามารถรับการกระตุ้นได้แล้วจากการมองเห็น
Read More

ความฉลาดหลายด้าน

เรื่องที่ 2 ความฉลาดหลายด้าน เด็กฉลาดมิได้หมายความว่าเด็กคนนั้นจะมีความสามารถเด่นไปเสียทุกเรื่อง บางคนเด่นในเรื่องหนึ่ง แต่อาจจะด้อยในอีกหลายเรื่องก็ได้ ฉะนั้นการจะดูว่าเด็กคนใดมีความเด่นทางด้านใดนั้น จะมีประโยชน์มาก เพื่อที่พ่อแม่จะได้ส่งเสริมเด็กในด้านนั้นให้ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วได้ การศึกษาลักษณะเด่นของเด็กฉลาดนั้น มีการศึกษาและแบ่งกลุ่มออกเป็นหลายด้าน หลายทฤษฎี แต่แนวคิดที่ค่อนข้างจะเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบัน เป็นแนวคิดของ โฮวาร์ด การ์ดเนอร์ ที่แบ่งความสามารถของคนเป็น 7 อย่างดังนี้ 1. เรื่องภาษา กลุ่มนี้จะมีความสนใจและถนัดในการใช้ภาษา ชอบอ่าน เขียน เรียนรู้ เข้าใจความหมายของคำ หลักเกณฑ์ และวิธีการสร้างคำที่สละสลวย
Read More

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกอย่างง่าย

วิธีพัฒนาความฉลาดให้ลูกอย่างง่าย โดย DMh Staff กรมสุขภาพจิต วิธีพัฒนาความฉลาดของลูกน้อย ทั้งในด้าน อีคิว เอ็มคิว และไอคิว เบื้องต้นสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครอง กรุณาอ่านบทความต่อไปนี้ค่ะ……… หนังสือมีส่วนพัฒนาสมองเด็กได้อย่างไร ถ้าอยากจะเริ่มต้นให้สร้างไอคิวให้กับลูกเล็กๆนั้นหลายคนก็นึกถึงการเล่านิทานหรือการอ่านหนังสือให้เด็กฟัง เพราะมีสิ่งยืนยันอันหนึ่งบ่งบอกว่าไอคิวของเด็กไทยนั้นลดลงเรื่อยๆ นั่นมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจาก เด็กไทยอ่านหนังสือ 7 บรรทัดต่อคนต่อปี (หมอชาวบ้าน ปีที่ 27 ฉบับที่ 315 หน้า 114) ความฉลาดกับการอ่านเกี่ยวพันกันอย่างไร หากเซลล์สมองของเด็กเชื่อมต่อกันได้ดีในช่วง
Read More