“ความคล่องตัวกลายเป็นปัจจัยสำคัญ” บริษัท ฮิวเลตต์-แพคการ์ด(ประเทศไทย) จำกัด เปิดตัวกลยุทธ์ใหม่ Adaptive Enterprise บริการใหม่ ที่มุ่งหวังให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าจากสายงายด้านไอทีและสายงานด้านธุรกิจ โดยให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศภายในองค์กรผนวกกับการประสานงานกับคู่ค้า โดยนายไนเจล เบเกอร์ ผู้อำนวยการด้านพัฒนาธุรกิจและการตลาด แผนกผลิตภัณฑ์ NonStop Enterprise ฮิวเลตต์-แพคการ์ด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการทำธุรกิจของบริษัทฯสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่นี้ บริการใหม่ วาระที่การควบรวมกิจการของ HP กับ COMPAQ นั้น ทาง HP ใช้บริการใหม่ล่าสุด,