ความกล้า … ชัยชนะสู่ความสำเร็จ   วันที่ : 15 พฤษภาคม 2550 นิตยสาร/หนังสือพิมพ์ : หนังสือพิมพ์โคราชรายวัน               ความกล้า คือการต่อสู้ความกลัว เป็นการเอาชนะความกลัว แต่ไม่ใช่ไม่รู้สึกกลัว ” Courage is the resistance to fear, mastery of fear,