สหกิจศึกษา คือ คำตอบสุดท้าย สร้างกำลังคนโลจิสติกส์   Written by Administrator    Friday, 20 June 2008 04:07 Sample image   สหกิจศึกษา คือ คำตอบสุดท้าย สร้างกำลังคนโลจิสติกส์   Dr.Sitichai Farlangthong วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก                  เมื่อเร็ว ๆ นี้