เผย! คนอ้วนเสี่ยงเป็นโรคผิวหนัง • คุณภาพชีวิต เหตุความอับชื้นบริเวณซอกพับ ทำให้เกิดเชื้อรา ปัญหาโรคอ้วนเป็นปัญหาที่คนทั่วโลกให้ความสำคัญ มีรายงานการศึกษาที่ทำใน 63 ประเทศทั่วโลก พบว่า ชายมากกว่าร้อยละ 60 และหญิงมากกว่าร้อยละ 50 เป็นโรคอ้วน หรือมีน้ำหนักเกิน ส่วนในประเทศไทยนั้น กระทรวงสาธารณสุขรายงานว่า คนไทยอายุ 20–29 ปี มีภาวะโรคอ้วนเพิ่มจากร้อยละ 2.9 เป็นร้อยละ 21.7 หรือประมาณ 7.5