เรื่อง คนผอมแห้งแรงน้อยตอบสนองต่อเสียงต่างๆ ในระยะประชิดได้ดีกว่าคนตัวใหญ่จริงหรือ? ::: ข้อมูลโดย VOA News ภาคภาษาไทย ::: รายงานการวิจัยชิ้นล่าสุดในสหรัฐฯ ค้นพบว่า คนผอมแห้งแรงน้อยมีแนวโน้มที่จะตอบสนองต่อเสียงต่างๆ ในระยะประชิดได้ดีกว่าคนตัวใหญ่ ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น? ศาสตราจารย์ John Neuhoff นักจิตวิทยาด้านวิวัฒนาการที่ College of Wooster ในรัฐโอไฮโอและเพื่อนร่วมงาน ทำการทดลองโดยให้กลุ่มตัวอย่าง 50 คน ฟังเสียงเสียงหนึ่งในระยะประชิด แล้วให้กดปุ่มทันทีเมื่อได้ยินเสียงนั้น ผลปรากฎว่า