เรื่องของคนขี้ลืม อาการหลงลืมเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ในชีวิตประจำวันของคนเรา ซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาถ้าหากว่านานๆจะเป็นสักครั้งหนึ่ง แต่ถ้าลืมบ่อยๆเป็นประจำสม่ำเสมอ โปรดทราบไว้ด้วยว่าสมองของคุณเริ่มจะเสื่อมแล้ว ใครที่ไม่อยากให้สมองแก่ก่อนวัย เป็นคนขี้หลงขี้ลืม ปาๆเป๋อๆซึ่งเป็นบุคลิกที่ไม่ดี เป็นคนที่ไม่มีเสน่ห์ ไม่มีประสิทธิภาพ ต้องหมั่นฝึกฝนใช้สมองให้มาก สมองคนเราก็เหมือนมีด ยิ่งลับยิ่งคม แม้ร่างกายจะเสื่อมไปตามวัย แต่มันก็พร้อมที่จะใช้การได้ดีตามสภาพ ถ้ามีการใช้งานอยู่ตลอดเวลา ความจำเกี่ยวข้องกับสมอง ความจำจะเกี่ยวกับเรื่องสมองเป็นหลัก ซึ่งกระบวนการจำมีตั้งแต่การรับเข้า เหมือนกับเวลาคุยแล้วมีเครื่องบันทึกเทป เพราะฉะนั้นเครื่องรับเข้าจะต้องดีก่อน แล้วจึงจะมีการบันทึกข้อมูลที่ถูกต้องลงไปในสมอง จากนั้นก็จะต้องมีการเรียกข้อมูลออกมาใช้ ถ้ามีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในขั้นตอนใด ก็ทำให้กระบวนการจดจำเสียไปได้ บางคนช่องรับเข้าไม่ดี อย่างเช่น กำลังมีคนพูดให้เราฟัง