ข้าวเหนียวหม้อแกงลิงขนมพื้นบ้านใต้           หม้อแกงลิง หรือจะเรียกเต็ม ๆ ว่า หม้อข้าวหม้อแกงลิงคือชื่อของพรรณไม้ชนิดหนึ่งที่มีลักษณะพิเศษคือมีกรวยดักแมลง ซึ่งรูปทรงคล้ายหม้อมีฝาปิด บางคนอาจนึกว่าส่วนนี้คือดอกของต้นหม้อข้าวหม้อแกงลิง แต่ความจริงดอกของมันผลิช่อน้อย ๆ ระอยู่ตามกิ่งที่สูงเหยียดขึ้นไปหาฟ้า ขณะที่กรวยเป็นส่วนหนึ่งของใบที่ห้อยลงมา บางครั้งอาจระอยู่ถึงพื้นดิน อาจเรียกได้ว่ากรวยนี้เป็นอวัยวะพิเศษที่ธรรมชาติให้ไว้สำหรับจับแมลง อันเป็นคุณสมบัติพิเศษของพืชที่กินแมลงเป็นอาหาร หม้อแกงลิงมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Nepenthes ampullaria เป็นพันธุ์ไม้ที่ถูกจัดอยู่ในวงศ์ Nepen Thaceae ในประเทศไทยนั้นพบมากทางป่าแถบภาคใต้บางท้องถิ่นภาคใต้ เรียก เหนงนายพราน หรือกระบวยก็มี แต่ชื่อที่คุ้นเคยกันมากที่สุดก็คือ หม้อข้าวหม้อแกงลิง