ข้าวเกรียบปลา เงินลงทุน ประมาณ 2,000 บาท รายได้ 270 บาท/ กิโลกรัม วัสดุ/อุปกรณ์ มีด เขียง อ่างเคลือบ แผ่นกระดาน แผงสำหรับตากข้าวเกรียบ ลังถึง ครก แหล่งจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ ร้านขายเครื่องใช้ในครัวเรือนทั่วไป ส่วนผสม แป้งมัน 1 กิโลกรัม เนื้อปลา 6 ขีด เกลือป่น 2