Tag: ข้อเข่าเสื่อม

สุขภาพ : ข้อเสื่อมบรรเทา ข้อเข่าแข็งแรง

สุขภาพ : ข้อเสื่อมบรรเทา ข้อเข่าแข็งแรง ปวดเข่าปวดสะโพก เวลาเคลื่อนไหวมากๆ ขยับแต่ละครั้งกระดูกข้อส่งเสียงดังกร๊อบๆ โรคข้อและกระดูกเสื่อมกำลังมาเยือนหรือไม่ รศ.นพ.พัชรพล อุดมเกียรติ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ ภาควิชาศัลยศาตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสาตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวว่า โรคข้อเข่าเสื่อมมักพบในผู้สูงอายุ และอุบัติการณ์ของโรคจะเกิดในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ซึ่งอาจเป็นผลเนื่องจากวัยทองหรือช่วงวัยหมดประจำเดือน ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางฮอร์โมนทางเพศ ผลการศึกษาล่าสุดจากวารสาร New England Journal of Medicine พบว่า ผู้หญิงมีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคข้อเสื่อม และต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการปวดเข่ามากกว่าผู้ชายถึง 3
Read More

เปลี่ยนข้อเข่าเทียมจากภาวะข้อเข่าเสื่อม

เปลี่ยนข้อเข่าเทียมจากภาวะข้อเข่าเสื่อม • คุณภาพชีวิต ลดการปวด บวม เจ็บที่ข้อได้ กระดูกข้อเข่าเสื่อม (Osteoarthritis of the Knee) เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของผิวข้อ หรือที่เรียกว่าสึกหรอตามการใช้งาน ผิวข้อซึ่งเป็นกระดูกอ่อนจะมีการเปลี่ยนแปลงทั้งโครงสร้าง และส่วนประกอบทางเคมี ความสามารถในการรับน้ำหนักหรือแรงกดน้อยลงกว่าปกติ กระดูกชิดผิวข้อจะมีการเปลี่ยนแปลงหนาขึ้น และยื่นออกไปรอบๆ การรักษาให้หายจากการปวด บวม เจ็บที่ข้อเข่าได้ แต่ไม่หายขาด เนื่องจากพยาธิสภาพของข้อเข่าเสื่อม สาเหตุของโรคข้อเข่าเสื่อม 1.อายุ โดยเฉพาะเมื่อมีอายุมากกว่า 60 ปี
Read More

น้ำหนักตัว…ปัจจัยเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม

น้ำหนักตัว…ปัจจัยเสี่ยงข้อเข่าเสื่อม • คุณภาพชีวิต • เรื่องเด่น ลดอ้วนเพื่อสุขภาพ เนื่องในวันโรคข้อสากล ชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพกประเทศไทย จับมือภาคเอกชนจัดงาน “ข้อเสื่อมบรรเทา ข้อเข่าแข็งแรง” ในประเทศไทยเป็นครั้งแรก เพื่อรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคข้อเสื่อม รวมถึงแนวทางในการป้องกันและรักษาโรคข้อเสื่อมที่ถูกต้องให้แก่ประชาชน ณ โซนบีคอน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเวิลด์ โดยมี รศ.นพ.ธไนนิธย์ โชตนภูติ ประธานชมรมศัลยแพทย์ข้อเข่าข้อสะโพกประเทศไทย เป็นประธานเปิดงาน ในโอกาสนี้แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคข้อเข่าเปิดเผยว่า โรคข้อเข่าเสื่อมเกิดขึ้นจากการที่กระดูกอ่อนผิวข้อถูกทำลาย บางลง อาจมีการแตกและเปื่อยยุ่ย หรือมีอาการสูญเสียน้ำเลี้ยงในข้อต่อ จนในที่สุดจะมีการสูญเสียกระดูกอ่อนผิวข้อไป
Read More