ขายไอศรีมกะทิ เงินลงทุน ครั้งแรก ประมาณ 8,500 บาท ขึ้นไป (รถเข็น ราคา 1,500 บาท ถังปั่นไอศกรีม ราคา 4,500 บาท ขึ้นไป ถังใส่ไอศกรีม ราคา 1,600 บาท ที่ตักไอศกรีม ราคา 200-600 บาท) รายได้ ประมาณ 500 บาท/วัน