ขายไก่ย่าง เงินลงทุน ประมาณ 4,000 บาท ( รถเข็นราคาประมาณ 3,000 บาท) รายได้ ประมาณ 800 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาถ่าน ตะแกรง กะละมัง หม้อ ไม้เสียบไก่ ถุงพลาสติก ส่วนผสมไก่ย่าง ไก่สด 3 กิโลกรัม กระเทียม 20 กลีบ