ขายไก่ทอด เงินลงทุน ประมาณ 8,000 บาท (รถเข็นประมาณ 3,000 บาท เตาแก๊สพร้อมถัง 2,500 บาท ไก่สดและเครื่องปรุงต่างๆ ประมาณ 1,200 บาท/วัน) รายได้ ประมาณ 1,800 บาท/วัน อุปกรณ์ รถเข็น เตาแก๊สพร้อมถัง กะทะ ตะหลิว ตะแกรง หม้อ ทัพพี แหล่งจำหน่ายไก่สด