ขายเมี่ยงคำ-ใบชะพลู เงินลงทุน วัตถุดิบประมาณ 300-500 บาท รายได้ 700-1,000 บาท (20-25 บาท/ชุด) วัสดุ/อุปกรณ์ หม้อ เตา โต๊ะ – เก้าอี้/หาบ ทัพพี มีด เขียง วิธีการ เตรียมเครื่องประกอบ กุ้งแห้ง เลือกตัวขนาดเล็ก ๆ และควรให้เป็นกุ้งแห้งชนิดดี คือ ไม่มีขี้เกลือจับจนเค็ม ถั่วลิสงปอกเปลือกแล้วกะเทาะแยกออกเป็น