ขายเต้าหู้ทอด-เผือกทอด เงินลงทุน ประมาณ 6,000 บาท (รถเข็น 3,000 บาท เตาพร้อมถังแก๊ส 2,000 บาท) รายได้ ประมาณ 400-500 บาท/วัน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาพร้อมถังแก๊ส กระทะ ตะหลิว หม้อ ทัพพีกลม ตะแกรง มีด เขียง ภาชนะใส่ถั่วลิสงป่นและพริก ถุงพลาสติก ไม้จิ้ม