ขายอาหารตามสั่ง เงินลงทุน ประมาณ 20,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับขนาดของร้าน) ไม่รวมค่าเช่าร้าน (เตาแก๊สพร้อมถัง 2,000 บาท ตู้กระจก 2,500 บาท โต๊ะวางตู้กระจก 500 บาท โต๊ะ-เก้าอี้ 6 ชุด ประมาณ 3,600 บาท) เงินลงทุน/ต่อวัน ประมาณ 700 – 4,000 บาท