ขายหมูสะเต๊ะ เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 3,800 บาท รายได้ ประมาณ 12,000 – 15,000 บาท/เดือน วัสดุ/อุปกรณ์ รถเข็น เตาถ่านและตะแกรงย่าง ไม้เสียบหมูสะเต๊ะ ถุงพลาสติก กล่องพลาสติก เครื่องปรุง เนื้อหมู 10 กิโลกรัม น้ำสับปะรดคั้น ½ ถ้วยตวง เกลือ ½ ขีด นมสด