ขายส้มตำปูม้า เงินลงทุน ครั้งแรกประมาณ 6,000 บาท (โต๊ะ-เก้าอี้สำหรับลูกค้า ประมาณ 3,600 บาท ตู้กระจก 1,500 บาท โต๊ะวางตู้กระจก 500 บาท) เงินลงทุน/ต่อวัน ประมาณ 300 – 500 บาท (ขึ้นอยู่กับปริมาณของที่ซื้อ) รายได้ วันละ 500 – 1,000 บาท